Hadd legyen

Kedves Magyar Testvérek, Hazafiak és Honleányok!

PATRUBÁNY MIKLÓS

Magyarország köztársasági elnöke!

Kedves Magyar Testvérek, Hazafiak és Honleányok!

A Pártpolitika-Mentes Szakértő Kormányt elősegítő mozgalmunk

KIÁLTVÁNYA

       Tisztelettel kérünk minden magyar embert a fent írt célunk támogatására!

       

       Hazánkban jelenleg belpolitikai válság van: – lemondatták vagy lemondott a köztársasági elnök, Novák Katalin, és az igazságügy-miniszter, dr. Varga Judit is. Ez a helyzet ritkán adódó alkalom arra, hogy közvetlenül segíthessünk megerősíteni a külső-belső magyarellenes politikai, gazdasági stb. erőtérben küzdő magyarországi kormányt.

       

       Fenti javaslatunk kellő számú támogatásától azt várjuk, hogy jelöltünket a parlamenti többség megválasztja, és együttműködésük majd egyre eredményesebb lehet a demokrácia, a népakarat érvényesülése, az egyén autonómiája, hazánk szuverenitásának helyreállítása és megőrzése terén.

       Azonnal kell cselekednünk, nem mondhatjuk Pató Pálként, hogy „Ejh, ráérünk arra még”!

      

        A lemondott köztársasági elnök helyére olyan személy megválasztását javasoljuk, aki nem „pártkatona”, tehát minden fórumon a teljes magyarság érdekeit képviselheti.

       

        Patrubány Miklós már sok-évtizedes közéleti tevékenységével bizonyította rátermettségét. Rendületlenül Hazánk, sőt a világ teljes magyarságának érdekeit tartja szem előtt, és azokért bátran kiáll, ha kell. Igazságszeretete, erkölcsisége példás. Hiteles, őszinte ember, hitvallása: „A HAZA, MINDEN ELŐTT”.

       

       Olyan, valódi magyar embert szeretnénk államelnöknek, aki nagy tudású, művelt, történelmi távlatokban képes gondolkodni, a magyar nyelvet mesteri kifejezőkészséggel, irodalmi szinten használja, még a gondolatai is „magyarok”. Emellett kiválóan beszél német, angol, francia és román nyelven.

        

       Határozott meggyőződésünk, hogy a Magyar Köztársaság elnöki tisztségére keresve sem találhatunk megfelelőbb embert, mint PATRUBÁNY MIKLÓST, a Magyarok Világszövetségének elnökét.

          

       Eddigi életútja, pályafutása példamutató, és teljes mértékben alkalmassá teszi őt arra, hogy fáradhatatlan, önfeláldozó munkáját köztársasági elnökként folytassa. Így nagyobb teret kapna a magyarság érdekeinek hathatósabb képviseletére és védelmére.

       

       Patrubány Miklós fél évszázada végzi nyilvános nemzetszolgálatát, és negyedszázada vezeti a világ legnagyobb magyar szervezetét, mindennemű állami támogatás nélkül, a pártos politika kereszttüzében, rendületlenül, megvesztegethetetlenül. A nevéhez fűződő eddigi eredmények közül a legfontosabb: minden külföldön élő magyar is magyar állampolgár lehet.

 

      

       Megkerestük a Magyarok Világszövetségének Elnökségét, hogy támogassa, tűzze zászlajára Patrubány Miklós jelölését a Magyar Köztársaság elnöki posztjára, feladatkörére.

       

       Felkérünk minden magyar embert, szervezetet, társaságot, hogy a jelölését, megválasztását támogassa, ez irányú akaratát kinyilvánítsa!

       A támogatási szándéknyilatkozatot névvel az elnokpartoknelkul@gmail.com címen kérjük megtenni!

       

       A csatlakozók névsorát nyilvánossá tesszük, aktualizáljuk a település nevesítésével.

       

       A jelenlegi szabályok alapján a személy jelölésére, illetve a köztársasági elnök személyéről szóló parlamenti szavazásra akkor kerülhet sor, ha a jelöltet legalább az országgyűlési képviselők 20 százaléka írásos ajánlásával támogatja.

  (https://www.parlament.hu/aktual/2011_xcii/index/hazszabaly/hazszabaly/hszab_tart/kozt_elnok_valaszt)

       A fentiek okán, személyesen szólítjuk meg az országgyűlési képviselőket, hogy ajánlásukkal tegyék lehetővé PATRUBÁNY MIKLÓS magyar testvérünk köztársasági elnöknek jelölését, megválasztását. „Ars poetica”-ja a legutóbbi nemzetpolitikai előadása alapján is tiszta, hiteles, egyértelmű: https://www.youtube.com/watch?v=1eH0O5tQLKw

       

       Felkérjük az országgyűlési képviselőket, hogy tájékoztassanak minket az álláspontjukról, azért, hogy nyilvánosságra hozhassuk. Ezen alapulhat a „vox populi” (a nép hangja), a népakarat kifejeződése, a választott képviselőink álláspontjáról.

 

       Természetesen, tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a köztársasági elnök személyére vonatkozó ajánlás és szavazás az országgyűlési képviselők privilégiuma, – ahelyett, hogy a magyar nép közvetlenül választhatna. Tehát lényegében a kormánypárt „dönt” arról a közjogi funkcióról, az azt betöltő személyről, akinek elsődlegesen a pártsemlegesség alapján végzett munka lenne a feladata, egész nemzetünk érdekében.

 

       Ebből következik a magát „nemzetinek” valló Fidesz és a KDNP képviselőinek FELELŐSSÉGE annak felismerésében: – mekkora előnyt, politikai támaszt jelenthet számukra Patrubány Miklós, mint köztársasági elnök.

 

       Patrubány Miklós köztársasági elnökké választását kezdeményezők neve a https://partoknelkul.hu/  oldalon is megtalálható, nyilvános.

 

       Kérjük, hogy támogassa Ön is – Te is, magyar testvérem, – igaz magyarként (névvel, településsel) – Patrubány Miklós köztársasági elnöknek jelölését, megválasztását, – mert ez az egész magyarság érdeke!

 

      Meggyőződésünk, hogy PATRUBÁNY MIKLÓS magyar testvérünk köztársasági elnökké választása óriási lépés lehet Petőfi Sándor próféciájának megvalósulásához:

                   

 

                    A magyar név megint szép lesz,
                    Méltó régi nagy hiréhez;
                    Mit rákentek a századok,
                    Lemossuk a gyalázatot!”

 

Budapest, 2024. február 18.

 

Pártpolitika-Mentes Szakértő Kormányt elősegítő mozgalom támogatói

Kezdeményezők:

Dr. Horkovics-Kováts János, Tomasovszki László,  dr. Pócs Alfréd, dr. Guseo András, dr. Uhrik Tibor, Juhász János Zoltán, Mester Károly, Fogarasi Zsolt, Király Roland, Varga István, dr. Tamasi József, Vesztergám Miklós, Marton Róbert, Szeleczki Antal, Ballai Imre, Szentiványi Ágnes

Támogatók:

Dr. Drábik János (Országos Trianon Társaság elnöke)

Vajta Dénes (Országos Trianon Társaság üv. alelnöke)

Veszelszki Ferenc (Herman Ottó Társaság elnöke)

Hadady László (oboaművész)

Heltai Erzsébet

Osváth Emese

Dr. Laky-Takács Péter (jogász)

Fuksz Sándor (MVSZ  elnökségi tag )

Bege Irén

Nagy Éva ( MVSZ Kanadai Országos Tanács elnök )

Czigány Imre,

Kincsesné Salca Mária

Sztárcsevich Judit

Oláh István

Gábor Ferenc

Orbán Erika

Hajdú Éva

Perjési Endre

Sleng Mária

Hernádi Zoltán

Tomor András

Csákvári Tímea

Reichenberger Melinda

Hering Ágnes

Hermányos Mária

Palánki Éva

Molnár László

Heltai Erzsébet

Osváth Emese