MÁSIK MAGYARORSZÁG CSELEKVÉSI PROGRAM

Tisztelt Magyar Honfitársaink!

 

Vannak történelmi pillanatok, amikor lehetőség nyílik társadalmi szintű változtatásokra! Ezekben a történelmi pillanatokban az a legfőbb kérdés mindig, hogy a nemzet felkészült-e a változásra, vagy a káosz urai irányítják az eseményeket. Megszületett, vagy sem az a közös akarat, ami lényegi változásokat eredményezhet? Most egy ilyen történelmi pillanat kezdődött el. Az előző lehetőségeket kihagytuk. Vajon most is így lesz?

A FIDESZ botránya megannyi szavazót megdöbbentett. Hirtelen lehullt a lepel és sokan rájöhettek, hogy mind az, amit eddig eléjük vetítettek, csak mozi és a rendezők a nézők figyelmének elterelése közben folyamatosan lopják az ország vagyonát, parazitaként élősködnek a nemzeten. Remélhetőleg már többségben vannak a pártokból kiábrándult emberek. A tudatunkat manipuláló médiákat a pártoskodók uralják. Jobb oldal, bal oldal. Továbbra is megtesznek mindent, hogy visszahúzzák a függönyt és újra elfedjék a valódi szándékukat. Mi pedig újabb és újabb terheit kapjuk ennek a végletekig romlott és korrupt rendszernek a haláltusájából.

A növekvő elégedetlenség, a fokozódó szegénység, a hatalom diktátorainak önkényes volta, egyre többeket sarkall arra, hogy kifejezzék elégedetlenségüket. De a lázadozás, az elégedetlenség hangoztatása nem elég! Ha most nem szervezi meg magát, nem áll egységbe a társadalmi változást igénylők hosszú sora, akkor ez a vonat is elmegy és lehet, hogy csak évtizedek múltán érkezik a következő.

Azt tapasztaljuk, hogy mostanában egyre többen aktivizálódnak és lelkesen hangoztatják az összefogás, az együttműködés jelszavait, de ezek a jelszavak még nincsenek érdemi tartalommal megtöltve. Nem tartalmaznak semmilyen konkrét célmeghatározást, cselekvési programot. Ebben a felhívásunkban teszünk egy kísérletet, hogy a sokak által hőn vágyott változásra, változtatásra szánt energia ne fecsérelődjön el. Ne szólamokban pukkanjon ki, hanem érdemi energiává, pozitív hatásokat kiváltó folyamatokká lényegüljenek.

 

 

 1. A SZERVEZETTÉ VÁLÁS ÉRTELMEZÉSE
A videó lejátszásához kattints a képre.

Képzeljük el, hogy egy olyan vállaltnál dolgozunk, ahol több ezer ember dolgozik. Ehhez bonyolult szervezeti rendszernek együttesének kell összehangoltan, egymáshoz kapcsolódva működni. Ha összeáll tízezer ember azzal, hogy fogjunk össze, működjünk együtt és csináljunk egy gyárat… Ebből még így nem lesz hatékony, szervezetten termelést folytató üzem, gyár. Szükség van vezetőkre, szakemberekre, eszközökre, technológiákra, adminisztrációs modulokra, és… És még tőkére is!

Ha mi, a kis csonka országunkban szeretnénk politikai, gazdasági és kulturális változtatásokat, akkor nem is tízezer fős, hanem tízmilliós népességű közösségnek kell szervezeti struktúrákat létrehozni úgy, hogy azt legyen is kedve használni, hogy részt is vegyen benne, hogy kimozduljon az apátiából.  Közel tízmilliós társadalmat kell átszervezni! Mintegy 3 200 település lakóközösségének kell kapcsolati hálót adni olyat, ami számos kérdésben, sok szakmai területen ad segítséget, hasznos útmutatót és megoldási javaslatokat a helyben lakók problémáira. Segít a közös kiállás megszervezésben, az erő demonstrálásában is.

Fontos azt is az elején tisztázni, hogy nem lesz alapvető változás, ha az életünket befolyásoló meghatározó főrendszerek közül csak egyre, vagy azon belül is csak egy alrendszerre koncentrálunk! Ha a társadalmak életét meghatározó rendszerek válságának korát éljük, akkor a válaszokat is rendszerek szintjén kell létrehozni!

Mik azok a fő rendszerek, amik napjainkban a szemünk előtt kezdenek összeomlani? A magánpénz-, a kapitalista gazdaság és a pártokrácia által működtetett politika rendszerei és minden ezekhez kötött, alrendszer. Amikor önvédelmi megoldásokat keresünk, mind a három főrendszerre alternatívákat kell találnunk, mert hiába javítom ki a kipufogót az autón, ha a sebességváltó is rossz.

Az első lépés a cél meghatározása, amivel az országunk NÉPESSÉGE (nem csak a „nemzet” tagjai) többségében egyetérthet! Ami nem megosztó, hanem egységbe hív!

Teszünk egy fő célmeghatározási javaslatot: Társadalmasítsuk vissza, vegyük birtokba a KÖZHATALMAT!

A KÖZ intézményeinket bitorló magánhatalom privatizálta a KÖZHATALMAT és magától nem fog róla lemondani. Hozzunk létre „KÖZPÉNZ-rendszert”! Vegyük vissza a KÖZ vagyonát! állítsuk vissza az alkotmányos RENDET!  Teremtsük meg az ellátás biztonságot. Szeretnénk elérni, hogy a döntéseket, a szabályok alkotását a KÖZ-érdekek alapján hozzák meg azok, akiket a KÖZ erre alkalmasnak tart!

AZ ÁLLAMOT NEM VÁLTOZTATHATJUK MEG! SZERVEZZÜK KI ALÓLA A TÁRSADALMAT!

Ahhoz, hogy az együttműködésünk hatékony legyen elsőként szervezeti rendszereket kell felállítanunk, melyek egymást erősítik és folyamatos kapcsolat van közöttük. A szervezeti struktúra az első lépés! Mellérendelő viszonyban, de szakosodva, alrendszerek sorát kell megtervezni és a meglévőket átépíteni, „üzembe” helyezni az újakat. Meg kell valósítanunk egy országhatárokon is túlnyúló kisközösségi hálózati rendszert.

A hálózat célja, hogy az egymáshoz közel élő, hasonló értékrendet valló magyar emberek itt egymásra találhassanak, felvehessék egymással a kapcsolatot, majd pedig személyes találkozásokon, ismeretségeken és barátságokon alapuló, valódi helyi közösségeket hozzanak létre.

 

 

II. A HATALOM BIRTOKLÁSÁNAK FŐ ESZKÖZEI A PÉNZ, A KERESKEDELEM (GAZDASÁG) ÉS A MÉDIA.

 

 • A HITELPÉNZRENDSZERÉNEK LEVÁLTÁSA!

Tudjuk jól, hogy az MNB, se nem magyar, se nem nemzeti. Az államhatalmat bitorló elit 1992-ben átadta a nemzeti pénzkibocsátás jogát a magánhatalom nemzetközi intézményeinek. Ezt az árulást azóta erős törvényi szabályozásokkal vették körül. A kétszintű bankrendszer minden bajok forrása. Az adósságcsináló pénzrendszer már 200 milliárd dollár államadósságot hozott össze nekünk. Minden megszülető gyermek azonnal 20 000 USD adósággal kezdi életét.

Az elmúlt száz évben a világ számos területén hoztak létre „Népi Pénzt”, pont azért, hogy megszabaduljanak a kamatos-kamat által teremtett adósrabszolgaságtól. van hát tapasztalat, gyakorlat. Összegezzük őket és kezdjünk használni pénzhelyettesítő, Népi Pénz- rendszereket.

 

 • KERESKEDELEM (GAZDASÁGI SZERKEZET)

A mai magyar élelmiszer kiskereskedelmi forgalom 90 %-a idegen cégek kezében van, akik ki viszik az országból a profitot és szemetet hoznak a polcaikra.

Tehát a rendszerépítés első lépéseinek egyik jól beazonosítható pontja a hazai közvetlen ellátási lánc bolti hálózatának kiépítése, majd ehhez felépíteni a termelő-, az élelmiszer feldolgozó ágazatokat is. Ez a pont az, ami széles társadalmi tömegeket érint, hisz az, hogy mit eszünk és mennyiért, az mindenkit érdekel.

 

 • MÉDIA

A média a társadalom hipnotizőre. Látjuk, hogy alakította, alakítja napjainkban is a tömegek tudatát, véleményformálását, cselekvéseit a fősodratú média jól fizetett puhagerincű siserehada.

A HUN TV, NEXUS TV, a Szkíta Tv nem média, csak apró médiumok. A média, a médium többes száma. Ahhoz, hogy társadalmi tudaton változtatni tudjunk a média több ágát kell használnunk. Naponta szerkesztett híradók, rádió, nyomtatott sajtó, reklámok, plakátok stb. szükségesek. Ehhez pénz és szakember, ingatlanok és technológia kell, mégpedig sok.

Véleményünk szerint, ha csak az eddigi lelkes önkéntesek által létrehozott, üzemeltetett, csekély számú társadalmi réteget elérő médiákkal számolunk, minden egyéb erőfeszítés kudarcra van ítélve!

Létre kell hozni egy a közösségek által fenntartott, üzemeltetett és ellenőrzött média csoportot.

 

III. A MÁSIK MAGYARORSZÁG TÖREKVÉSEK

Az elmúlt évek alatt, sok munkával, csendben felépült egy összetett rendszer, ami most képes lehet akár több százezer család életminőségén változtatni viszonylag rövid idő alatt és ezzel együtt alkalmas arra is, hogy majdan alapvető politikai változásokat is eredményezzen az így elindított folyamatok sorozata. Hogy visszaálljon a REND, természetesen mindezt békés úton.

Bemutatunk egy komplex hálózatosan működő rendszer együttest!

  

A Nexus Klub (www.nexusklub.hu/) kisközösségek hálózatának rendszere. Egyedül gyengék vagyunk, ha azonban erős helyi közösségeket építünk ki, és ezekből létrehozzuk a közösségek hálózatát, akkor azzal az egyes településeken túlmutató, közös céljainkat is meg tudjuk valósítani!  A klubhoz csatlakozott tagok a profiljuk kitöltését követően kérheti felvételüket a lakóhelyük szerinti csoporthoz. Ezeknek a csoportoknak a fő funkciója az ismerkedés, a rendszeres találkozások elősegítése, a szakmai programok megvitatása és a cselekvési programok elindítása elősegítése. jelöltek választása különböző feladatokra, pozíciókba.

A jelentkező vállal havi ezer forintos támogatási összeg megfizetését és azt is, hogy részt vesz a személyes találkozókonm bemutatkozik, megismerkedik a csoport többi tagjával. A tagok álltál befizetett tagdíjak a rendszer számára tehermentes forrásként használhatók és a közösen meghatározott célok elérésére fordítható. Az, aki fizet a tagságáért, már komolyan fogja venni a közösségi létét, hisz saját pénzét is áldozta érte.

A rendszer elemei:

 • Védett szerver.
 • Biztonságos kommunikációs eszközök.
 • Országos, megyei, majd lakóhely szerinti alcsoportok összekötött rendszere és a hozzá szükséges alrendszerek.
 • Szakműhelyek, ahol a kis közösségek képviselői szakági feladatokban vehetnek részt. Ez rendkívül fontos elem, mert az életünket meghatározó rendszereket közösen kell megterveznünk (kiválasztott szakmai küldöttek útján), majd a terveket a teljes közösségi háló tagsága együttesen hajtja végre (itt vannak a csoport vezetőink, a kapcsolattartók, a jogászaink, az orvosaink, a közgazdászaink, a rendezvény szervezőink, a kereskedelemi, a kommunikációs szakembereink stb.). A szakműhelyek egymással szerves kapcsolatban vannak. Itt vannak azok a szellemi műhelyek is, amelyek az alkotmányossági kérdésekkel foglalkozhatnak.
 • A csatlakozó szervezetek is önállóan meg tudnak jelenni. A közösségi hálózat tagjai között vannak sokan, akik már részt vesznek valamilyen szervezet munkájában. Másokat is érdekelnék ezek a szervezetek, de nem sokat tudnak róla. Itt, ezen a biztonságos platformon, minden csatlakozó civil szervezet népszerűsítheti magát.
 • Érdekvédelmi szervezetek alapításának is keretet ad a rendszer. (Szükséges lenne például az Új Magyar Ügyvédi Kar, a Magyar Kereskedők Kamarája, a Termelők és Kisgazdaságok Érdekképviseleti Szervezete, az Iparosok Kamarája stb.) Minta: Új MOK
 • Az önkormányzatok képviselői, köztük a nemzetiségi (pl.: Szkíta Nemzetiségi) önkormányzatok is összehangolhatják munkájukat a kommunikációs rendszerrel és használhatják a közösségi háló összes előnyét.
 • Tematikus csoportok is vannak, hisz a tagság érdeklődési köre tág. Ezekben a tematikus csoportokban, mindenki megtalálhatja, ami érdekli és a téma vitelében részt is vehet. A tagságnak lehetősége van új témákat is megjeleníteni.

 

Önfinanszírozás

Amint egy megyei csoport meghaladja a 200 főt, létre hozhatja a saját önszabályozó testületét a saját megyei platformját (egyesület, alapítvány, PJT). Így külön válik önálló alegységre, de mégis a teljes rendszer szerves része marad. A megyei szint már tovább osztódik járásokra, településekre, település csoportokra. A növekvő tagságtól beszedett tagdíjak már a közösség által létrehozott szervezet saját költségvetésévé válik. Közös elhatározás, hogy mire fordítják. El lehet kezdeni a gazdálkodást a saját forrásokkal!

A megyei szervezetek delegálhatnak képviselőket az országos testületbe, ami a kisközösségi hálózat legfőbb szerve lesz.

 

Média

Ekkor válik életszerűvé a KÖZ-média végső felépítése és működtetése! Van-e alkalmasabb tulajdonos jelölt egy ilyen médiához, mint a társadalom szervezett csoportjainak kijelölt képviselői? A közösségek szervezetei tulajdonosként, de arányosan vesznek részt a Média (nem csak TV) működtetésében, felügyeletében, finanszírozásában. Tartalmat szolgáltatnak, felügyelnek! Így ez a Média képes lesz napi híradókban széles tömegeket tájékoztatni a tagság sikereiről, megvalósuló projektjeiről, azokról a településekről, ahol már elkezdték visszavenni az önrendelkezést a településen lakók életminőségének javításra.

A hatékony média tevékenységhez min. 25-30 fős szakmai stáb napi elkötelezett munkájára van szükség! Minimum! Az 50-70 ideálisabb lenne. Később még több. A pénzügyi háttér az első kérdés, de nem csak annak megoldása szükséges. Az elkötelezett, megbízható szakemberek megtalálása is nagy kihívás. Viszont személyzetet keresni addig nem lehet, amíg a finanszírozásra nincs megoldás.

 

TEGYÜNK MAGUNKÉRT – KÖZ-ÉRT

A NEXUS KÖZ-ÉRT (www.nexuskozert.hu/) online reklámoldal, az élelmiszeriparban, a kereskedelemben, az iparban és szolgáltatási szektorokban működő gazdálkodók, kis- és közép vállalkozók bemutatásával. Széles körű bevezetésével változtathat a tömegek vásárlási szokásain! Hozzuk divatba a valódi magyar termékeket!

VÁSÁROLJ MAGYAR VÁLLALKOZÓKTÓL, MAGYAR CSALÁDOKAT TÁMOGATSZ VELE!

A Klubtag belépéskor kap egy vásárlói kártyát is, ami a KÖZ-ÉRT partnereknél (csak magyar vállalkozások) kedvezményes vásárlásra jogosítja. Az a klubtag, aki maga is vállalkozó megjelenhet a KÖZ-ÉRT magyar vállalkozói között. Így a napi 25-30 milliárd forint élelmiszer-, és egyéb közvetlen költésünk egyre növekvő része maradhat a magyar vállalkozóknál, ami egy idő után szerkezetváltozást eredményezhet a hazai kereskedelemben, szolgáltató iparban, termelésben stb. Ez növekvő hazai foglalkoztatást is jelent! Ennek a kártyának még később sokkal több funkciója jelentősége is lesz, hisz integrálható a Piactéren működő pénzhelyettesítő rendszerrel.

 

NEXUS PIACTÉR

A NEXUS PIACTÉR (www.nexustv.club/). A közösségi pénzhelyettesítő elszámolási rendszert üzemeltető Polgárjogi Társaság (PJT). A piactérre minden klubtagnak joga van felvételét kérni és ott számlát nyitni, ha megismeri és vállalja a szabályzatban foglaltakat. Ez egy alternatív kereskedelmi rendszer alapja. Megismerkedhetünk egy olyan értékmérő csereeszköz használatával, amit nem sújt infláció, nem függ az állami szabályozásoktól és nem szerepel az adózási rendszerben.

A Klubtag igényelheti felvételét a NEXUS Piactér PJT-be, ahol pénzhelyettesítő elszámoló eszközzel bonyolíthat le a tagsággal csereügyleteket, ÁFA és egyéb adó mentesen. A tagság felelős feladatvállalói a közösség számára betett felelős munkájuk elismeréseként jóváírásokat kaphatnak a Piactéri elszámolásukban. Vagyis megjelenik egy ösztönző rendszer is a közösség részére felelősséggel vállalt feladatok ellátására. A KÖZ-ÉRT partnerek is megjelenhetnek a Piactéren szolgáltatásaikkal, termékeikkel! Máris életszerűvé tehetik a Piac tartalmát. Fejlesztés alatt van a Piactér elszámoló egységének valamilyen coinnal való összekapcsolása, így létre jöhet a külső kereskedelmi felhasználása, átkonvertálása is.

 

KÖZÖSSÉGI VÁLLALAT

A következő lépések közé tartozik a kapitalista, kifosztó gazdasági rendszer átalakítása. Ez a modell a Közösségi Vállalat! (Jelenlegi jogi formája a szövetkezet)

A Magyar Kormány gazdaságpolitikája sebesen robog egy zsákutcában, ahonnét majd csak súlyos áldozatok árán lesz képes visszafordulni. De láthatjuk, magától nem fogja megváltoztatni az irányt, csak ha neki megy az utca végén a falnak. A kormányaink által kialakított önkéntes gyarmati sors vállalásáért súlyos árat fizet a kárpát-medencei őshonos magyar nép. A fentiekből logikusan következik, hogy létre KELL hozni (KELL=Közvetlen Ellátási Lánc) egy hazai felvásárló, nagykereskedő és kiskereskedelmi tevékenységet folytató bolthálózatot is, amely képes széles társadalmi rétegek számára biztosítani az élelmiszer és egyéb szükségletei számára az ellátás biztonságát. Remek mintákat vehetünk át a nagyjából száz évvel ezelőtti Hangya Szövetkezeti mozgalomból Őseink kitaposták az utat, csak folytatnunk kell!

A Közösségi Vállalatban nem egy szűk tőkéscsoport érdekelt a nyereséges működésben, hanem a szövetkezet minden tagja. A tagsággal munkaviszony is létesíthető. A szövetkezeti boltok alapításával elinduló regionális szövetkezeti vállalkozások képesek figyelembe venni az életterükben lévő adottságokat és ezek aktivizálásával termelő, szolgáltató tevékenységet is megkezdhetnek a fejlődésük során.

A Klubtagságának az a része, ahol az egy településen lakók elhatározzák, hogy közösségi vállaltot alapítanak és létre hozzák a Közvetlen Ellátást biztosító lánc helyi üzletét, azok számíthatnak a klubtagság, vásárlói közösségének támogatására, erejére.

 

KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS

A Közösen Könnyebb (www.kozosenkonnyebb.hu ) projekt egy közösségi finanszírozási oldal. Azok a klubtagok, akik kész vannak a közösségi vállaltuk alapítására, feltehetik ide a tervezetüket és kérhetik a közösségek tagjait, de a nem közösségi látogatókat is anyagi és tudás alapú támogatásra.

A támogatók, jutalmat, ajándékutalványt kapnak a támogatásuk mértéke szerint. Ezeket a „támogató jegyeket” aztán a projekt megvalósulása után fel is használhatják vásárlásaikkor. De! Ezek a támogatói jegyek a rendszerben máshol is felhasználhatóvá válnak!

Ehhez a közbenső eszköz a Piactéren használt elszámoló egység pénzhelyettesítő rendszere. Tehát ha küldök 20 000 ft-t a makói pékség megalakításához, a Piactéren jóváírnak nekem egy hasonló értékű bónuszt, amivel harmadik szereplőknél vásárolhatok, vagy árengedményben részesülhetek. Ez az eszköz segíti a hajlandóságot az induló vállalkozások felkarolására életképessé tételére. Gyakorlatilag megszűnik a vállalkozási hitel felvételének igénye.

A szaporodó Közösségi Vállaltok ellátásbiztonságot nyújtanak. De a felhalmozódó tisztességes kereskedelmi haszonból működtethetik a településük Magyar Iskoláját, az egészség megőrző intézményét. Kulturális eseményeket szervezhetnek, hogy megőrizhessük, gyermekeink is megőrizzék magyarság tudatunkat.

 

 

IV. ÖSSZEGZÉS

Összefoglalva, ezek az elemek képesek arra, hogy a 3 200 település szinte mindegyikén hálózatba kapcsolt civil kisközösségeket hozzon létre, tartson működésben, hogy:

 • segítsen a politikai-, gazdasági-, pénzügyi változtatások megkezdésében;
 • segítsen megtartani kultúránkat, egészségünket;
 • megszervezhessük önvédelmünket;
 • kiállhassunk magunkért, egymásért.

 

Vegyük vissza a Közhatalmat!

Éljünk az önrendelkezési jogunkkal!

 

Kérem hát mindazokat Honfitársaimat, akik olvassák ezt a levelet, ismerkedjenek meg a Klub rendszerével és a többi eszközzel is, csatlakozzanak a rendszerhez és hívják meg barátaikat is. Folytassuk együtt az eddig megkezdett munkát, amit most már közösen fejleszthetünk tovább.

 

Közösen könnyebb!

Köszönöm a figyelmet:

Juhász J.  Zoltán, Dr. Horkovics-Kováts János

 

Bejegyzés megtekintések: 236